دات نت نیوک
۸۸۳۶۳۲۹۲ - ٠٢١ info@avan-chemical.com

Blogs

Categories

کلرورپتاسیم

کلرورپتاسیم

کلرورپتاسیم رایج ترین کود پتاسیمی بوده و از کانی های محتوی پتاسیم به دست می آید.با وجود آن که ساخت این کود طی چن...
کلرورپتاسیم

کلرورپتاسیم

کلرورپتاسیم رایج ترین کود پتاسیمی بوده و از کانی های محتوی پتاسیم به دست می آید.با وجود آن که ساخت این کود طی چن...
سولفات امونیوم

سولفات امونیوم

مهمترین کاربرد این ماده استفاده بعنوان کود ازته کشاورزی است
سنگ فسفات

سنگ فسفات

(Rock phosphate)خاک فسفات  که فرم خالص تر آن آپاتیت نام دارد، یک کانی رسوبی است. شکل ظاهری این ترکیب، بصورت سنگ و ص...
 هشدار نسبت به استفاده از کودهای شیمیایی نیترات دار در کشاورزی

هشدار نسبت به استفاده از کودهای شیمیایی نیترات دار در کشاورزی

رئیس بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین گفت: در کودهای شیمیایی، نیترات ها وارد چرخه غذایی می شوند و موادی که نیترات فراوان داشته باشد تاثیرات مضری روی دستگاه گوارش می گذارد.
تعریف کود و انواع آن

تعریف کود و انواع آن

تعریف کود: به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کم محصول شود کود اطلاق میشود.
اندازه گیری فسفر خاک

اندازه گیری فسفر خاک

دو روش برای اندازه گیری فسفر قابل جذب خاک وجود دارد1.روش اولسون2.تغییرPH .3.برای ورکورتز.روش اولسون :مبنای عصاره گ...
ازت در خاک

ازت در خاک

ازت جز اصلی پروتئن است؛ بنابراین برای رشد طبیعی گیاهان ، به مقدار کافی مورد احتیاج است. منبع اصلی نیتروژنی که ب...
نیتروژن

نیتروژن

نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی و عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب در محصولات زراعی می باشد.نیتروژن در...
گوگرد(S)

گوگرد(S)

از لحاظ کمی نیاز گیاه به عناصر غذایی ثانویه معمولا کمتر از عناصر غذایی پر مصرف است.گوگرد یکی از شانزده عنصر غذا...

Search

Subscription

Name

Tags

Blog

RSS

پتاسیم(K)

پتاسیم جزء عناصر مورد نیاز گیاه می باشد.مقدار پتاسیم موجود در پوسته زمین،حدود9/1 تا 3/2 در صد است.این مقدار در مقایسه با دیگر عناصر پرنیاز قابل توجه می باشد.گیاهان همانند نیتروژن،نیاز فراوانی به پتاسیم دارند.معمولا مقدار برداشت پتاسیم بین 50 تا 300 کیلوگرم در هکتار(معادل 125 الی 750 ک...
Read More
10.00 ( 1 reviews)

گوگرد(S)

از لحاظ کمی نیاز گیاه به عناصر غذایی ثانویه معمولا کمتر از عناصر غذایی پر مصرف است.گوگرد یکی از شانزده عنصر غذایی است که برای رشد و توسعه گیاه نقش اساسی دارد.به طور کلی گیاهان هم اندازه سفر،گوگرد جذب می کنند و در دانه های روغنی میزان جذب گوگرد بیش از فسفر می باشد.گیاهان بیشتر گو...
Read More
6.67 ( 3 reviews)

فسفر

فسفر یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز در تولید محصول به شمار می رود.فسفر در کلیه فرایندهای بیو شیمیایی،ترکیبات انرژی زا و سازوکار انتقال انرژی دخالت دارد.افزون بر آن،فسفر جزیی از پروتئین یاخته بوده و به عنوان بخشی از پروتئین هسته،غشای یاخته ای و اسیدهای نوکلئیک نقشی ویژه دارد. ...
Read More
1.00 ( 5 reviews)
Page 2 of 2 First 1[2] NextLast