دات نت نیوک
۸۸۳۶۳۲۹۲ - ٠٢١ info@avan-chemical.com

مطالب مفید

مطالب و خواندنیهای مفید

آرشیو بر اساس دسته بندی: خاکبازگشت
RSS
اندازه گیری فسفر خاک

اندازه گیری فسفر خاک

دو روش برای اندازه گیری فسفر قابل جذب خاک وجود دارد 1.روش اولسون 2.تغییر PH .3.برای ورکورتز .روش اولسون :مبنای عصاره گیری در این روش اتفاده از محلول 0/5 نرمال بی کربنات سدیم با 8/5 PH می باشد این روش در خاک های خنثی و قلیایی و خنثی قابل استفاده است. روش برای شماره یک یرای خاک های اسیدی.
ادامه مطلب
5.87 ( 15 reviews)
ازت در خاک

ازت در خاک

ازت جز اصلی پروتئن است؛ بنابراین برای رشد طبیعی گیاهان ، به مقدار کافی مورد احتیاج است. منبع اصلی نیتروژنی که به وسیله گیاهان استفاده می شود گاز بی اثر است که حدود 78 درصد اتمسفر زمین را تشکیل می دهد. اما نیتروژن به شکل عنصری آن برای گیاهان عالیتر غیر قابل استفاده است. راههای اصلی تبدیل شدن نیتروژن به شکلهای قابل استفاده به شرح زیر است:
ادامه مطلب
4.60 ( 5 reviews)
گوگرد(S)

گوگرد(S)

از لحاظ کمی نیاز گیاه به عناصر غذایی ثانویه معمولا کمتر از عناصر غذایی پر مصرف است.گوگرد یکی از شانزده عنصر غذایی است که برای رشد و توسعه گیاه نقش اساسی دارد.به طور کلی گیاهان هم اندازه سفر،گوگرد جذب می کنند و در دانه های روغنی میزان جذب گوگرد بیش از فسفر می باشد.گیاهان بیشتر گو...
ادامه مطلب
6.60 ( 5 reviews)
فسفر

فسفر

فسفر یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز در تولید محصول به شمار می رود.فسفر در کلیه فرایندهای بیو شیمیایی،ترکیبات انرژی زا و سازوکار انتقال انرژی دخالت دارد.افزون بر آن،فسفر جزیی از پروتئین یاخته بوده و به عنوان بخشی از پروتئین هسته،غشای یاخته ای و اسیدهای نوکلئیک نقشی ویژه دارد. ...
ادامه مطلب
1.50 ( 6 reviews)

دسته بندی موضوعات

اندازه گیری فسفر خاک

اندازه گیری فسفر خاک

دو روش برای اندازه گیری فسفر قابل جذب خاک وجود دارد1.روش اولسون2.تغییرPH .3.برای ورکورتز.روش اولسون :مبنای عصاره گ...
ازت در خاک

ازت در خاک

ازت جز اصلی پروتئن است؛ بنابراین برای رشد طبیعی گیاهان ، به مقدار کافی مورد احتیاج است. منبع اصلی نیتروژنی که ب...
گوگرد(S)

گوگرد(S)

از لحاظ کمی نیاز گیاه به عناصر غذایی ثانویه معمولا کمتر از عناصر غذایی پر مصرف است.گوگرد یکی از شانزده عنصر غذا...
فسفر

فسفر

فسفر یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز در تولید محصول به شمار می رود.فسفر در کلیه فرایندهای بیو شیمیایی،ترکیبات ا...

جستجوی مقالات

عضویت در خبرنامه

نام

تگ ها