دات نت نیوک
۸۸۳۶۳۲۹۲ - ٠٢١ info@avan-chemical.com

گالری تصاویر

توضیحات

در قسمت گالری، عکسهایی از محوطه شرکت و آزمایشگاه قرار داده شده است. به زودی عکس هایی از تجهیزات کارخانه نیز در این بخش قرار خواهد گرفت. بعلاوه عکس هایی از طبیعت و اثرات انسان بر آن قرار گرفته است.

zoom

کارخانه

zoom

آزمایشگاه

zoom

آزمایشگاه

zoom

آزمایشگاه

zoom

کارخانه

zoom

1

zoom

2

zoom

3

zoom

4

zoom

5

zoom

6

zoom

1

zoom

2

zoom

طبیعت

zoom

7

zoom

8

zoom

9

zoom

10

zoom

11

zoom

بازدیدها 2

zoom

بازدیدها 3

zoom

بازدیدها 4

zoom

کارخانه

zoom

کارخانه

zoom

محصولات

zoom

کارخانه 1

zoom

بازدیدها 8

zoom

بازدیدها 9

zoom

بازدیدها 10

zoom

100

کاریکاتور

zoom

101

کاریکاتور

zoom

102

کاریکاتور

zoom

راه اندازی خط تولید جدید

راه اندازی خط تولید جدید

تصاویر روز فعالیت ها و نشست ها

دیدار با معاون وزیر صمت

دیدار با معاون وزیر صمت

نشست با معاون وزیر صمت

نشست با معاون وزیر صمت

ساخت اسیاب پروانه ایی

zoom

زیما رویش

zoom

قرارداد های کارمزدی

zoom

زیما رویش

zoom

زیما رویش نوآوران

zoom

نمونه پایه پتاسیم

zoom

بارگیری محصول

zoom

کلرور پتاسیم

کلرورپتاسیم ازبک

zoom

انالیز سولفات پتاسیم تولیدی

انالیز سولفات پتاسیم تولیدی

zoom

خشک کن

dryer

zoom

خشک کن

dryer1

zoom

پن

pan

zoom

pan

pan

zoom

filler mixer

filler mixer

zoom

filler mixer

filler mixer

zoom

سولفات پتاسیم

نمونه حلالیت

zoom

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی

zoom

کارخانه

zoom

آزمایشگاه

zoom

آزمایشگاه

zoom

کارخانه