دات نت نیوک
۸۸۳۶۳۲۹۲ - ٠٢١ info@avan-chemical.com

گالری تصاویر

توضیحات

در قسمت گالری، عکسهایی از محوطه شرکت و آزمایشگاه قرار داده شده است. به زودی عکس هایی از تجهیزات کارخانه نیز در این بخش قرار خواهد گرفت. بعلاوه عکس هایی از طبیعت و اثرات انسان بر آن قرار گرفته است.

zoom

کارخانه

zoom

آزمایشگاه

zoom

آزمایشگاه

zoom

آزمایشگاه

zoom

کارخانه

zoom

1

zoom

2

zoom

3

zoom

4

zoom

5

zoom

6

zoom

1

zoom

2

zoom

طبیعت

zoom

7

zoom

8

zoom

9

zoom

10

zoom

11

zoom

بازدیدها

zoom

بازدیدها 1

zoom

بازدیدها 2

zoom

بازدیدها 3

zoom

بازدیدها 4

zoom

بازدیدها 5

zoom

بازدیدها 6

zoom

کارخانه

zoom

کارخانه

zoom

محصولات

zoom

کارخانه 1

zoom

بازدیدها 8

zoom

بازدیدها 9

zoom

بازدیدها 10

zoom

100

کاریکاتور

zoom

101

کاریکاتور

zoom

102

کاریکاتور

zoom

راه اندازی خط تولید جدید

راه اندازی خط تولید جدید

تصاویر روز فعالیت ها و نشست ها

دیدار با معاون وزیر صمت

دیدار با معاون وزیر صمت

نشست با معاون وزیر صمت

نشست با معاون وزیر صمت

zoom

کارخانه

zoom

آزمایشگاه

zoom

آزمایشگاه

zoom

کارخانه